From January 1st 2022 the government introduces the STAP-budget.
(Scroll down for the explanation in Dutch)

What does the STAP budget entail?

STAP-budget stands for StimuleringArbeidsmarktPositie. You can apply for the STAP-budget to finance a training activity (eg, a course). The budget is a maximum of €1.000,- per year (incl. VAT). The personal contribution does not depend on your income but on the costs of the training activity. For example, if the course is more expensive than €1.000,-, you pay the remaining costs yourself. You also do not have to pay for any costs in advance (pre-financing).

As of Tuesday, March 1st 2022 10:00 am, workers and job seekers can apply for the STAP-budget, once a year, at the UWV for training and development, in order to gain a stronger position in the job market. If the application is approved, the amount is paid to the trainer. An annual total budget of 218 million euros is available for this STAP-budget, with an annual room for 200,000 to 300,000 grants divided over 6 application terms.

For more information on this topic, visit the UWV website.

Last update: 28-03-2022

Wat houdt het STAP-budget in?

Het STAP-budget staat voor StimuleringArbeidsmarktPositie. Je kan het STAP-budget aanvragen voor het financieren van een scholingsactiviteit (eg; een cursus). Het budget is maximaal €1.000,- per jaar (incl. BTW). De eigen bijdrage is niet afhankelijk van je inkomen, maar van de kosten van de scholingsactiviteit. Als bijvoorbeeld de cursus duurder is dan €1.000,-, betaal je de overige kosten zelf. Je hoeft ook geen kosten te maken van te voren (voorfinanciering).

Werkenden en werkzoekenden kunnen dus vanaf dinsdag 1 maart 2022 10:00 ochtend, 1 keer per jaar, een STAP-budget aanvragen bij het UWV voor scholing en ontwikkeling, om zo een sterkere positie op de arbeidsmarkt te krijgen. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. Voor de regeling is een jaarlijks totaal budget beschikbaar van 218 miljoen euro waarmee er jaarlijks ruimte zal zijn voor 200.000 tot 300.000 toekenningen verdeeld over 6 aanvraagtermijnen.


Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de website van UWV.

Last update: 28-03-2022

Did this answer your question?